Bli medeier i EasyCare

Helsesektoren verden over møter daglig utfordringer som står uløst. Automatisering, arbeidsflyt og mer tid til omsorg.

Vi har utviklet revolusjonerende programvare som bidrar til å løse dette – og har allerede de første kundene som bruker dette. Programmet skal utvides og oppskaleres fremover, og gir deg en unik mulighet til å investere i helse for et voksende, globalt marked.

Les mer

Vi henter snart kapital.
Vil du bli med på reisen?
Registrer interesse for investering her

Takk! Din henvendelse er sendt
Oops! Noe gikk galt. Se til at du har fylt inn gyldig info.

Hvorfor har vi
utviklet EasyCare?

EasyCare har blitt utviklet de siste årene som svar på velkjente utfordringer innen helsesektoren – og da spesielt innen ergoterapisektoren knyttet til hjelpemidler innen kommunal omsorg.

Det brukes enormt mye tid på håndtering, administrasjon og drift – og fokus på gjenbruk og levetid har vært neglisjert i alle år. Summen av tid som brukes på unødige ledd og oppgaver, gjør at den kvalitative tiden som brukes på det enkelte menneske – går drastisk ned.

Samtidig ser vi at andelen eldre øker i hele Europa, samtidig som de økonomiske rammene ikke øker i samme takt. Det betyr at vi trenger å tenke nytt – for å effektivisere omsorgen uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Vi har derfor utviklet et revolusjonerende program for automatisering av arbeidsflyten i kommunal ergoterapi- og hjelpemiddeltjeneste.

EasyCare håndterer hjelpemidler i kommunal omsorg. Programvaren består av moduler tilegnet hvert sitt tjenesteområde. Til sammen utfører systemet alle arbeidsoppgavene som er nødvendige for å tildele og kjøre ut hjelpemidler til brukernes hjem.

Hvem bruker EasyCare?

EasyCare består av moduler skreddersydd for spesifikke bruksområder. Hele prosessen fra innmelding til ergoterapitjenesten og hele veien til utlevering og retur til lager - administreres via appen.

Ergoterapauter

Appen administrerer behovsinnmelding, kartlegging, vurdering og tildeling av hjelpemidler. Egen "feltversjon" for mobil er under utvikling.

Montører

Uthenting, levering og montering av hjelpemidler hos bruker - kvitteres og oppdateres i sanntid over hele systemet via mobilapp.

Kommunalt ansatte

Administrering av hjelpemidler for kort- og langtidsutlån ved kommunalt lager registreres ved å scanne QR kode.

Hvorfor investere
i EasyCare

Skalerbart

EasyCare løser noen av nåtidens store utfordringer for ethvert helsevesen. Programmet er skalerbart, og vil utvikles med nye moduler fortløpende – i tett samarbeid med dem som allerede bruker systemet.

Bærekraftig løsning

EasyCare sørger for at den som har behov, for akkurat det hjelpemiddelet som trengs. Det gjør at alle mennesker får muligheten til å bo hjemme enda lengre – som betyr økt trivsel og mindre bruk av offentlige ressurser på institusjon.

Økt gjenbruk – mindre avfall

Løsningen gjør også at kontroll og effektivitet gjør at levetid på utstyr og hjelpemidler forlenges betydelig. Med dagens løsning kastes det utstyr for nærmere 100 MNOK årlig.

Mer tid til omsorg

Gevinsten ved å automatisere og strømlinjeforme arbeidsflyten innen dette tjenesteområdet er stor - ikke minst hva gjelder besparelser i form av tid - noe som vil komme sluttbrukeren til gode.

Hvem står bak EasyCare?

Reinert Torbjørn Seland
Gründer / Styreleder / CEO

Mer enn 35 års erfaring som geolog og leder fra internasjonale og nasjonale selskaper innen utvinning av olje og gass. Han har vært med på å bygge opp et oljeselskap fra bunnen av, og har lang og variert erfaring fra FoU-aktiviteter og ledelse av store prosjekter.Bred og relevant erfaring fra flere digitaliseringsprosjekter og prosesser relatert til arbeidsflyt.

Trine Storm Pettersen
Styremedlem / Aksjonær

Investerer i små og nyetablerte selskaper innen flere forskjellige bransjer, med ambisjon om å bygge opp og utvikle disse til å bli kommersielt levedyktige enheter.Hovedsakelig opptatt av kommersialisering, innovasjon og menneskelig kapital.

Odd Erik Hansgaard
Styremedlem

Hansgaard har omfattende og variert arbeidserfaring fra internasjonale og nasjonale energiselskaper.Tidligere statssekretær i nærings -og energidepartementet og med lang fartstid fra offentlige selskaper og tjenester - der i blant et langvarig engasjement som medlem av bystyret og formannskapet i Stavanger kommune og Rogaland-regionen.

Ønsker du mer informasjon, eller ønsker du å følge kampanjen og motta oppdateringer?

Fyll ut skjema – så tar vi en uformell prat – det kan fort lønne seg!

Takk! Din henvendelse er sendt
Oops! Noe gikk galt. Se til at du har fylt inn gyldig info.

Kommuner

Partnere